Vyhledávání


Kontakt

Radek Opočenský
Jilemnice v Krkonoších Do Žlábku 856 514 01

603 725 284

E-mail: info-dekop@seznam.cz

Popis činnosti Dekop

Popis činnosti Dekop

 

Naše služby

provádíme na základě koncesní listiny v oboru "Hubení škodlivých živočichů, rostlin a mikroorganismů.

î potlačování dalších škodlivých činitelů jedy, včetně ochranné desinfekce, desinsekce a deratizace", a živnostenského listu v oboru "Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin" v souladu se zněním vyhlášky č. 91/84 Sb. o opatřeních proti přenosným nemocem a v souladu se "Standardní metodikou hlavního hygienika ČR", závaznou pro tento druh činnosti i ostatních aktuálně platných legislativních norem.

î Veškeré námi užívané přípravky a materiály mají atest hlavního hygienika ČR, jsou ekologicky čisté a při odborné aplikaci lidskému zdraví naprosto neškodné, nezapáchají ani jinak nedráždí a nezanechávají stopy. Na všechny práce máme vypracovány technologické postupy, schválené hygienickými orgány, které jsou našimi orgány kontrolními a jejich soustavný dohled garantuje vysokou kvalitu našich služeb.

î Pro všechny druhy nabízených služeb disponujeme moderní aplikační technikou, která umožňuje dosažení vysoké efektivity zákroků v poměrně krátkém časovém limitu.

î Naše firma má nepřetržitou pracovní dobu, všechny práce provádíme v termínech určených zákazníkem (tzn. i v noci či ve volných dnech) tak, aby nedošlo k omezení či dokonce přerušení provozu a nedocházelo k ekonomickým ztrátám.

î Při předpokládané pravidelné péči o objekt poskytujeme záruku na své služby prakticky nepřetržitou. Případný ojedinělý lokální výskyt škůdců řešíme okamžitě na vlastní náklady.

î Vzhledem k tomu, že jsme momentálně v oboru ochranné DDD největší firma v republice, jsme schopni nasadit na rozsáhlejší akce (kompletní deratizace obcí a měst, kalamitní přemnožení komárů apod..) větší počet odborných pracovníků, čímž lze výrazně snížit dobu zásahu a přitom zvýšit jeho účinnost díky šíři záběru ve stejném časovém úseku.

î Ceny těchto prací vycházejí z cenového